• متخصص جراحی عمومی و لاپاراسكوپی پیشرفته / جراح چاقی ( Bariatric surgeon )
 • عضو انجمن بین المللی جراحان لاپاراسكوپیست ( WALS )
 • عضو فدراسیون بین المللی جراحان چاقی ( IFSO )

بیوگرافی


دکتر مسعود عرفانیان

دکتر مسعود عرفانیان

متخصص جراحی عمومی و لاپاراسكوپی
دارای گواهینامه بین المللی در لاپاروسكوپی پیشرفته وجراحی چاقی
متولد اسفند١٣٥٠ در مشهد
 

 • دوره متوسطه و پزشكی عمومی در مشهد فارغ التحصیل ١٣٧٦
 • دوره تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز فارغ التحصیل ١٣٨٣
 • دوره های تكمیلی لاپاروسكوپی پایه دانشگاه علوم پزشكی ایران
 • دوره های تكمیلی لاپاروسكوپی پیشرفته دانشگاه ایران وتهران
 • دوره تكمیلی لاپاروسكوپی كولوركتال تحت نظر پروفسور امجد از انگلستان
 • دوره تكمیلی جراحی چاقی تحت نظر پروفسور فرینگ از فرانسه
 • دوره تكمیلی جراحی چاقی در كشورهای فرانسه و كانادا
 • عضو فدراسیون بین المللی جراحان چاقی( IFSO )
 • عضو انجمن بین المللی جراحان لاپاراسكوپیست( WALS )
 • عضو انجمن جهانی جراحان چاقی ( IBC )
 • عضو جامعه جراحان گوارش و اندوسكوپیست ( SAGES )
 • عضو جامعه جراحان درون بین ایران
 • عضو جامعه جراحان ایران
 • عضو انجمن علمی جراحان عمومی ایران
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی بین المللی اروند

محل فعالیت:

اهواز بیمارستان مهر
مطب: چهارراه نادری جنب پایگاه انتقال خون مجتمع پزشكی ارین طبقه دوم تلفن٣٢٢٣٤٣٧٧
كلینیك بیمارستان مهر روزهای یكشنبه ١٠-١٢ صبح تلفن 33339480